Image

İstanbul Kriminal

     Özel İstanbul Kriminal ekibi olarak uzun yıllar boyunca Kriminal Laboratuvarlarda ve özel alanda, alanında uzman olarak görev yapmış, mühendis ve adli makamlarca kabul edilen bilirkişilik bölge kurulu listelerinde kayıtlı resmi bilirkişi ve uzman personeller ile birlikte adli vakalara çözümler üretmekteyiz. Adli bir olayda, söz konusu suçun tespit edilebilmesi veya aydınlatılamamış taraflarının çözümlenmesi için alanında tecrübeli uzman personel tarafından delillerin incelenmesi oldukça büyük önem taşımaktadır.

     CMK 67. madde 6. bendindeki “Cumhuriyet Savcısı, Katılan, Vekili, Şüpheli veya Sanık, Müdafii veya Kanunî Temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” ve 6100 sayılı HMK md. 293/1’de yer alan “taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.”  maddeleri gereğince tarafımızdan talep edilen hususlar ile ilgili incelemeler gerçekleştirmekteyiz. İSTANBUL KRİMİNAL ekibi olarak;

 • Telefon – Bilgisayar İnceleme
 • Görüntü Analizi, Eşkal Tespiti
 • Araç Plaka, Marka, Model Tespiti
 • HTS Kayıtlarının İncelenmesi
 • Olay Yeri İncelemeleri
 • Ses Analizi, Ses İyileştirilmesi
 • Kurgu Montaj Tespiti
 • İmza, Belge, El Yazısı İncelemeleri
 • Senet, Çek vb. Sahtecilik İncelemeleri
 • Balistik, Kimya ve Adli Tıp Raporlarının İncelenmesi
 • Trafik Kazası İncelemeleri
 • Kusur Oranının Belirlenmesi vb. alanlarda incelemeler gerçekleştirmekteyiz.
Detay

Hizmetlerimiz

Adli Bilişim İncelemeleri

​Adli bilişim, dijital delil olarak kabul edilen bilgisayar ve cep telefonlarının incelenmesi ve raporlanması sürecidir.

Adli Görüntü İncelemeleri

Adli görüntü incelemeleri, delil olarak nitelendirilebilen fotoğraf veya videolar üzerinde bulunan bazı bozulmaları iyileştirme, görüntüyü inceleyerek analiz etme ve yapılan analizlerin sonuçlarının uzman mütalaası veya bilirkişi raporu olarak sunulması sürecidir.

Adli Ses İncelemeleri

Ses kayıtlarının incelenerek seslerin karşılaştırılması, sesin iyileştirilmesi veya ses üzerinde kurgu montaj olup olmadığının incelenmesi ve raporlanması sürecidir.

Olay Yeri İncelemesi

Hukuki bir olaya ait olan dosyada yer alan ve rapor niteliği taşıyan, adli tıp, polis veya jandarma kriminal tarafından yazılmış olan kriminal raporların tekrar değerlendirilmesi, eksik hususların tespit edilmesi ve gereken durumlarda da olay yerinin tekrar incelenmesi sürecidir.

Adli Danışmanlık Hizmetleri

Adli olaylarda çıkan uyuşmazlıklarda, özel ve teknik bilgiye ihtiyaç olması durumunda alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan uzman mütaası, dava dosyalarının ve bilirkişi raporlarının incelenmesini kapsamaktadır.

Belge, Yazı ve İmza İncelemeleri

Senet gibi bazı dökümanlar üzerinde değişiklikler, tahrifat veya taklitler yapılarak kendilerine yarar sağlamaya yönelik yapılan eylemlerin Grafoloji Uzmanı tarafından incelenerek analiz edilmesi sürecidir.

Adli Trafik Kazası İncelemeleri

Trafik kazasına sebep olan nedenlerin ve hasar kusur tespitinin raporlanması sürecidir.

00 +

Telefon/Bilgisayar İncelemesi

00 +

Görüntü/Ses İncelemesi

00 +

İmza, Belge İncelemesi

00 +

Dava Dosyası ve Olay Yeri İnceleme

Sıkça Sorulan Sorular

    

Image
 • İnceleme talebinde kimler bulunabilir, uzman mütalaası alabilir?

  Uzman mütalaası CMK 67. madde 6. Bendindeki; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” ve 6100 sayılı hmk md. 293/1’de yer alan “taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.

 • Kişi tespitine yönelik inceleme yapabilir misiniz?

  İnceleme konusu görüntü ve fotoğraflarda yer alan kişi veya kişilerin karşılaştırılması istenen kişiye ait mukayese fotoğraflar ile birlikte laboratuvarımıza ulaştırılması durumunda bilimsel tekniklere dayalı yöntem ve metotlar ile karşılaştırmasını yaparak kişinin aynı/farklı olup olmadığına yönelik kanaatimizi uzman raporu ile birlikte tarafınıza sunmaktayız.

 • Cep Telefonu veya Bilgisayar incelemesi yaptırabilir miyim?

  Cep telefonu, bilgisayar, bilgisayar içerisinde yer alan sabit diskler, USB bellekler vs. materyaller içerisinde yer alan silinmiş ya da mevcut görüntü, fotoğraf, ses kaydı, office belgeleri (tez, sunum dosyaları), WhatsApp kayıtları, SMS kayıtları, İnternet geçmişi, Bylock-Eagle araştırması vb. incelemeler sonucunda uzman raporu ile birlikte ya da sadece kayıtların imaj ve içeriklerini tarafınıza teslim edebiliriz.

 • Kendi adıma kayıtlı telefon numaramın, HTS kayıtlarını alabilir miyim?

  İletişimin gizliliği, Anayasamızda güvence altına alındığı için; kanunda belirtilen suçlar haricinde, savcı ve/veya hakim talebi olmaksızın, kişilerin telekomünikasyon kayıtları ve bilgilerine ulaşılamaz. Bu kayıtlara, yalnızca mahkeme kararı ile ulaşılabilir. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan maddeler haricinde, özel hayatın gizliliği nedeniyle, HTS kayıtlarını talep edilememekte ve incelenememektedir.