Image

İstanbul Kriminal

 

Günden güne gelişmekte olan bilişim ve teknoloji dünyası içerisinde artan siber riskler, siber olaylara müdahale, bilişim cihazlarının kullanılarak suç işlenmesi gibi durumları beraberinde getirmiştir. Ekibimiz olarak adli olayların incelenerek ve analiz edilmesi, analiz sonucu oluşan raporlanmanın sağlanarak kişi veya kuruluşlara sunmak amacıyla hizmet vermekteyiz. 


Alanlarında uzun yıllar boyunca Kriminal Laboratuvarlarda ve özel alanda, alanında uzman olarak görev yapmış mühendis ve adli makamlarca kabul edilen bilirkişilik bölge kurulu listelerinde kayıtlı resmi bilirkişi ve uzman personeller ile birlikte 2006 yılından bu yana adli vakalara çözümler üretmekteyiz.

 

Detay

Hizmetlerimiz

Adli Bilişim İncelemeleri

​Adli bilişim, adli olayların aydınlatılması amacıyla, dijital delil olarak kabul edilen bilişim sistemlerinin muhafaza altına alınması, analiz edilmesi ve sunulması gibi çalışmaların bütününü kapsayan bilim dalıdır.

Adli Görüntü İncelemeleri

Adli görüntü incelemeleri, adli bir olayda delil olarak nitelendirilebilen fotoğraf veya videolar üzerinde bulunan herhangi bir durumdan kaynaklı olabilecek bazı bozulmaları iyileştirme, görüntüyü inceleyerek analiz yapma ve yapılan analizlerin sonuçlarının raporlandırılarak uzman mütalaası veya bilirkişi raporu olarak sunulmasıdır.

Adli Ses İncelemeleri

Ses delillerinin incelenmesi ya da ses adli bilişimi (audio forensic), elektronik delilleri ve içlerinde bulunan verileri kullanarak suçların aydınlatılmasına katkıda bulunan Adli Bilişim disiplininin bir alt dalı olarak bilinmektedir.

Olay Yeri İncelemesi

Suç soruşturmasının en önemli aşamalarından biri delil toplama ve bu amaçla yapılan olay yeri inceleme faaliyetleri oluşturmaktadır. Suç soruşturmasıyla ilgili olarak suç işlenen yerlerde, sebep ve sonuç ilişkisini ortaya koyacak delillerin aranması, bulunması ve el konulması veya korunma altına alınması için geliştirilmiş bilimsel ve teknik araştırma işlemidir.

Adli Danışmanlık Hizmetleri

Adli olaylarda çıkan uyuşmazlıklarda, özel ve teknik bilgiye ihtiyaç olması durumunda alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan uzman mütaası, dava dosyalarının ve bilirkişi raporlarının incelenmesini kapsamaktadır.

Belge, Yazı ve İmza İncelemeleri

Senet gibi bazı dökümanlar üzerinde değişiklikler, tahrifat veya taklitler yapılarak kendilerine yarar sağlamaya yönelik yapılan eylemlerin Grafoloji Uzmanı tarafından incelenerek analiz edilmesi sürecidir.

Adli Trafik Kazası İncelemeleri

Adli Trafik Kazası İncelemeleri

00 +

Telefon/Bilgisayar İncelemesi

00 +

Görüntü/Ses İncelemesi

00 +

İmza, Belge İncelemesi

00 +

Dava Dosyası ve Olay Yeri İnceleme

Sıkça Sorulan Sorular

    

Image
 • İnceleme talebinde kimler bulunabilir, uzman mütalaası alabilir?

  Uzman mütalaası CMK 67. madde 6. Bendindeki; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” ve 6100 sayılı hmk md. 293/1’de yer alan “taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.

 • Kişi tespitine yönelik inceleme yapabilir misiniz?

  İnceleme konusu görüntü ve fotoğraflarda yer alan kişi veya kişilerin karşılaştırılması istenen kişiye ait mukayese fotoğraflar ile birlikte laboratuvarımıza ulaştırılması durumunda bilimsel tekniklere dayalı yöntem ve metotlar ile karşılaştırmasını yaparak kişinin aynı/farklı olup olmadığına yönelik kanaatimizi uzman raporu ile birlikte tarafınıza sunmaktayız.

 • Cep Telefonu veya Bilgisayar incelemesi yaptırabilir miyim?

  Cep telefonu, bilgisayar, bilgisayar içerisinde yer alan sabit diskler, USB bellekler vs. materyaller içerisinde yer alan silinmiş ya da mevcut görüntü, fotoğraf, ses kaydı, office belgeleri (tez, sunum dosyaları), WhatsApp kayıtları, SMS kayıtları, İnternet geçmişi, Bylock-Eagle araştırması vb. incelemeler sonucunda uzman raporu ile birlikte ya da sadece kayıtların imaj ve içeriklerini tarafınıza teslim edebiliriz.

 • Kendi adıma kayıtlı telefon numaramın, HTS kayıtlarını alabilir miyim?

  İletişimin gizliliği, Anayasamızda güvence altına alındığı için; kanunda belirtilen suçlar haricinde, savcı ve/veya hakim talebi olmaksızın, kişilerin telekomünikasyon kayıtları ve bilgilerine ulaşılamaz. Bu kayıtlara, yalnızca mahkeme kararı ile ulaşılabilir. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan maddeler haricinde, özel hayatın gizliliği nedeniyle, HTS kayıtlarını talep edilememekte ve incelenememektedir.