İstanbul Kriminal

     

     Özel İstanbul Kriminal ekibi olarak uzun yıllar boyunca Kriminal Laboratuvarlarda ve özel alanda, alanında uzman olarak görev yapmış, mühendis ve adli makamlarca kabul edilen bilirkişilik bölge kurulu listelerinde kayıtlı resmi bilirkişi ve uzman personeller ile birlikte adli vakalara çözümler üretmekteyiz. Adli bir olayda, söz konusu suçun tespit edilebilmesi veya aydınlatılamamış taraflarının çözümlenmesi için alanında tecrübeli uzman personel tarafından delillerin incelenmesi oldukça büyük önem taşımaktadır.

     CMK 67. madde 6. bendindeki “Cumhuriyet Savcısı, Katılan, Vekili, Şüpheli veya Sanık, Müdafii veya Kanunî Temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” ve 6100 sayılı HMK md. 293/1’de yer alan “taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.”  maddeleri gereğince tarafımızdan talep edilen hususlar ile ilgili incelemeler gerçekleştirmekteyiz. İSTANBUL KRİMİNAL ekibi olarak;

  • Telefon – Bilgisayar İnceleme
  • Görüntü Analizi, Eşkal Tespiti
  • Araç Plaka, Marka, Model Tespiti
  • HTS Kayıtlarının İncelenmesi
  • Olay Yeri İncelemeleri
  • Ses Analizi, Ses İyileştirilmesi ve Kurgu Montaj Tespiti
  • İmza, Belge, El Yazısı İncelemeleri
  • Senet, Çek vb. Sahtecilik İncelemeleri
  • Balistik, Kimya ve Adli Tıp Raporlarının İncelenmesi
  • Trafik Kazası İncelemeleri, Kusur Oranının Belirlenmesi gibi alanlarda incelemeler gerçekleştirmekteyiz.