Belge, Yazı ve İmza İncelemeleri

 • Ana Sayfa
 • Hizmetler
 • Belge, Yazı ve İmza İncelemeleri

Belge, Yazı ve İmza İncelemeleri

Uluslararası literatürde Document Expert, ülkemizde ise Doküman İnceleme (El yazısı ve İmza İnceleme Uzmanı, Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı, Adli Grafoloji Uzmanı, Belge İnceleme Uzmanı, vb.) Uzmanı olarak, 
5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu 67. Madde 6. Bendindeki “Cumhuriyet Savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler”, 
 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 293/1’de yer alan “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler” gereğince incelenmesi istenilen hususta Uzman Mütalaa Raporu düzenlemek,
 
Ayrıca Savcılık, Mahkeme, İçişleri Bakanlığı (Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik), Askeri ve Resmi birimler tarafından adli, idari soruşturma ve kovuşturma yapılması amacıyla en kısa sürede, tarafsız ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak incelemeler yaparak Bilirkişi Raporları düzenlemektir.
 
İMKAN VE KABİLİYETLERİMİZ
 
 • El yazısı ve imza incelemesi,
 • Belge incelemesi,
 • Tahrifat incelemesi, 
 •  Kalem baskı izi incelemesi,
 • Aldatma kabiliyeti incelemesi,
 • Daktilo makine yazıları incelemesi,
 • Bilgisayar yazıcısı ve fotokopi makine çıktılarının incelenmesi,
 • Banknot ve madeni para incelemesi,
 • Mürekkep ve toner incelemesi,
 • Damga, mühür ve kaşe izi incelemesi,