HTS Kayıtları İncelemesi

HTS Kayıtları İncelemesi

 

İngilizce kısaltmasıyla HTS, açılımı "Historical Traffic Search" olan, arama trafiği tarihçesi (ya da arama trafiği kayıtları) anlamına gelmektedir. HTS kayıtları, adli olayda bulunan kişilerce, belirli hukuki şartlar dahilinde, hakim veya savcılardan talep edilebilir. HTS kayıtları içerisinde kişilere ait arayan, aranan, arama zamanı, GPRS bağlantısı, baz istasyon bilgileri yer almaktadır.

Adli bir olayda, söz konusu suçun tespit edilmesi veya aydınlatılamamış taraflarının çözümlenmesi için; ilgili kişilerin telefon numaraları ile telefon numarasının kurmuş olduğu bağlantıların incelenmesi, kişilerin adli olay çerçevesinde olay gün ve saatine göre konumunun tespit edilmesi oldukça büyük önem taşımaktadır.

Bu kayıtların incelenmesi; Olay soruşturma, Olay Yeri İnceleme ve Adli Bilişim alanında tecrübeli Uzman personel tarafından incelenmelidir. Birçok incelemede yanlış yorumlama ve değerlendirme göze çarpmaktadır.

Söz konusu adli olaya göre incelenerek istenen bilgi kapsamında oluşturulan HTS raporları;

  • Kişiler arasındaki iletişimin tespitini,
  • Kişilerin aynı bölge içerisinde bulunup bulunmadığının tespitini,
  • Kişilerin belirli bir tarih ve saat içerisinde bulunduğu bölgenin tespitini,
  • Kayıtlarda yer alan baz istasyonlarının haritalaştırılması suretiyle, konum bilgilerini içermektedir.