Ses Mukayesesi

Ses Mukayesesi

 

Ses mukayese işlemi, duyulan ses ya da seslerin kime ait olduğunun incelenmesini kapsayan teknik bir süreçtir. Ses mukayesesi seslerin, kendi başlarına sahip olduğu özellikler yardımıyla çeşitli analiz teknikleri ve yöntemleri uygulanarak diğerlerinden ayırt edilmesidir. Orijinal ses kaydında yer alan kişinin ağız yapısı, konuşma bozuklukları, lehçe ağız, şive, konuşma stili dinlenerek karakteristik özellikler analiz edilir. Ardından uzman tarafından adli ses inceleme yazılım ve yöntemleri kullanılarak sesin özellikleri ortaya çıkartılır. Tüm bu teknik analiz sonucu uzman raporu hazırlanır.