Kazaya Sebep Olan Etmenlerin Belirlenmesi

  • Ana Sayfa
  • Hizmetler
  • Kazaya Sebep Olan Etmenlerin Belirlenmesi

Kazaya Sebep Olan Etmenlerin Belirlenmesi

Dosyada yer alan ifadeler, tutanaklar, diğer belgeler ile kazaya ait kamera görüntülerinin incelenerek kazaya sebep olan etmenler (yol, araç, sürücü, yaya) belirlenmektedir.