İmza İncelemeleri

İmza İncelemeleri

 

Bir el yazısı veya imzanın bir şahsa ait olup-olmadığı hususunda yapılacak incelemede şüpheli belgedeki el yazıları veya imzalarla şüpheli şahıs/şahısların çok sayıdaki ve değişik tarihlerde, değişik amaçlarla yazdığı veya imzaladığı mukayese belge örnekleri inceleme kriterlerine göre karşılaştırılır.

İnceleme kriterleri; Tersim (Resmetmek) Tarzı, Seyir, Sürat, Meyil, İstikamet, İstif (yerleştirme), Fulaj (baskı), Cesamet (irilik-ebat), Başlangıç-Bitiriliş, Noktalama Özellikleri, Şahsi İhtiyatlar, vb. gibi kriterlerdir.

İnceleme kriterleri bakımından çok ve anlamlı benzerlikler görüldüğünde aynı şahıs eli ürünü olduğuna, anlamlı farklılıklar görüldüğünde ise farklı şahıs eli ürünü olduğuna kanaat getirilir. 

Karşılaştırma belgelerine örnek olabilecek belgeler; noter belgeleri (imza sirküleri, vekaletname, vb.) resmi kurumlara verilmiş ve işlem görmüş dilekçeler, elektrik, su, doğalgaz, telefon abonelik belgeleri, işyerlerine verilen dilekçeler, ders notları, sınav kağıtları, mektuplar, huzurda alınmış el yazıları ve imzalar vb. belgeler kullanılabilir.