Uzman Mütalaası

Uzman Mütalaası

 

Uzman mütalaası, dava esnasında iki tarafından talep edebileceği bilirkişi uzman raporudur. Bu rapor tarafların dava içerisindeki iddialarını veya savunmalarını güçlendirmek amacıyla, alanında uzmanlardan bireysel olarak veya müdafii aracılığı ile talep edilebilir. Bu raporlar delillerin çözümlenmesine yardımcı olur.

Bilgi ve tecrübesi ile alanlarında deneyimli olan uzmanlar tarafından uzman mütalaası taraf (sanık veya müdafi) fark etmeksizin alınabilmektedir. Uzmanlardan görüş alınması, adli makam tarafından dosya da görevli bilirkişinin hazırlamış olduğu raporun içerisinde yer alan iddia edilen veya savunulan durumların desteklenmesi amacıyla alınabilmektedir. Uzman mütalaası CMK 67. madde 6. Bendindeki;

“Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” ve 6100 sayılı hmk md. 293/1’de yer alan “taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.