Adli Ses İncelemeleri

Adli Ses İncelemeleri

 

Fiziksel araç ve yöntemler kullanılarak işlenen suçlar, teknoloji ve bilimin gelişmesiyle birlikte, yerini elektronik araçlar ile işlenen suçlara bırakmaktadır. Ses delillerinin incelenmesi ya da ses adli bilişimi (audio forensic), elektronik delilleri ve içlerinde bulunan verileri kullanarak suçların aydınlatılmasına katkıda bulunan Adli Bilişim disiplininin bir alt dalı olarak bilinmektedir.

Adli ses incelemeleri, ses işleme tabanlı yöntemleri kullanan, son teknoloji adli bilişim araç ve yazılımları ile;

  • Ses kayıtlarında kurgu/montaj tespiti (kayıt bütünlüğünün doğrulanması),
  • Bozuk kayıtların anlaşılabilirliğinin arttırılması (kayıt iyileştirme),
  • Konuşmacı profili (yaş, cinsiyet vs.) belirleme,
  • Ortam gürültüleriyle maskelenmiş ses analizi,
  • Ses mukayesesi (konuşan kişinin farklı zamanlarda, farklı kaynaklardan edinilmiş örneklerinin karşılaştırılması),
  • Adli takiplerde gerçek zamanlı ses analizi ve benzeri incelemerin ses mühendisi uzmanlarımız tarafından analiz edilerek raporlanması sürecidir.

 

Adli olaylarda delil olarak kullanılabilen ses kayıtları bütünlük açısından değerlendirildiğinde, dikkate alınması gereken en önemli husus, ses kayıtlarının tek bir parça halinde olması ve üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmamış olmasıdır.

Günümüzde ses kayıtları, birçok yazılım kullanılarak kolayca düzenlenebilmekte, değiştirilebilmekte ve ortaya yeni bir ses kaydı çıkarılabilmektedir. Bir ses inceleme yazılımının adli ses inceleme yazılımı olarak kullanılabilmesi için; adli vakalara konu olmuş ses kayıtları üzerinde, kurgu/manipülasyon tespiti yapıp kayıt bütünlüğünü doğrulayabilmesi gerekmektedir. Bu sebepten ötürü, inceleme yapılacak kaydın, üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan, ham haliyle ve formatıyla uzman ekibimize teslim edilmesi, gerçek ve sağlıklı bir sonuç için gereklidir.