El Yazısı İncelemeleri

El Yazısı İncelemeleri

 

Bireyler okullarda kendilerine öğretilen yazı modellerini öğretmenlerinin tüm çabalarına rağmen aynen tekrarlayamazlar.

Kişilik, eğitim ve el becerilerindeki farklılıklardan dolayı hemen her bireyin yazısı ve imzası kendine has Grafolojik Profil arz eder.

Yazı ve imzalar Grafolojik Profil sayesinde birbirinden ayırt edilebilir. Yeterli miktardaki örneklerle karşılaştırılması halinde el yazısı ve imzaların kime ait olduğu tespit edilebilir. Yazı ve imzası birbirine benzeyen şahıslar da vardır. Ayrıca her şahsın el yazısında ve imzasında da doğal değişiklikler (Natural Variations) oluşabilmektedir. Ancak inceleme kriterlerinin çokluğu ve şahısların kendine has yazım alışkanlıklarının bulunması sayesinde çoğu zaman incelemelerde sonuca ulaşılabilmektedir.