Adli Bilişim İncelemeleri

Adli Bilişim İncelemeleri

 

Adli bilişim, adli olayların aydınlatılması amacıyla, dijital delil olarak kabul edilen bilişim sistemlerinin veya veri kaydetme özelliğine sahip elektronik cihazların muhafaza altına alınması, delillerin elde edilip incelenerek analiz edilmesi ve raporlanarak ilgili makamlara sunulması gibi çalışmaların bütününü kapsayan bilim dalıdır.

İlk Müdahale    Delil Toplama ve Elde Etme  ⇒  Analiz  ⇒  Raporlama  ⇒  Sunum

Bilgisayar, cep telefonu, görüntü ve ses incelemeleri için, uzmanlık seviyesinde bir teknik bilgi ve tecrübeye ihtiyaç vardır. Bu tür deliller, adli bilimler konusunda eğitim almış uzman personel tarafından incelenmeli ve yorumlanmalıdır. Aksi takdirde; ehil olmayan kişilerin yapacağı müdahaleler, yanlış hukuki sonuçların gerçekleşmesi, deliller üzerinde geri dönüşü olmayan önemli zararlara neden olabilir.

Uzman ekibimiz, uzun yıllar boyunca Kriminal Laboratuvarlarda ve özel alanda, Adli Bilişim, Görüntü ve Ses İnceleme Uzmanı olarak görev yapan ve bilirkişilik bölge kurulu listelerinde kayıtlı uzman personellerden oluşmaktadır.

İSTANBUL KRİMİNAL olarak aşağıda sunduğumuz adli bilişim hizmetlerini sağlamaktayız.

 • Meydana gelen adli bilişim vakasının çözümü için kurumlara gerekli desteğin sağlanması
 • Delil toplanması ve inceleme süreçleri
 • Tespit edilen bulguların raporlanması ve sunulması
 • Yerinde veya uzaktan müdahale
 • Bilişim hukuku ile ilgili danışmanlık
 • Bilirkişi raporu veya uzman görüşü hazırlanması
 • Bilgisayar İncelemesi
 • Cep Telefonu İncelemesi
 • Sabit Disk İncelemesi
 • USB Bellek, CD, DVD ve Blu-ray Disk İncelemesi
 • HTS Kayıtları İncelemesi
 • Veri Kurtarma